maandag 2 april 2012

Het illegalenquotum van het kabinet is onwenselijk en onzinnig

Begin deze maand heeft het kabinet resultaatafspraken gemaakt met de politieleiding over het oppakken van illegale asielzoekers. In de afspraken is vastgelegd dat de politie over 2012 4800 illegalen zal moeten oppakken. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2010 en een stijging van 35% ten opzichte van 2011. In de resultaatafspraken die het kabinet heeft gemaakt met de politieleiding wordt niet uitgesloten dat men niet-criminele illegalen zal oppakken.

Tot op heden werd alleen prioriteit gegeven aan criminele illegalen en die aantallen zijn flink aan het dalen. Het is dus onontkoombaar dat men niet-criminele illegalen zal moeten oppakken om het quotum te halen. Nu hebben 8 burgemeesters zoals de burgemeesters in Almere, Den Haag en Arnhem zich verzet tegen de uitvoering van het quotum. Volgens hen is het quotum onwenselijk en onzinnig. Zij willen daarom geen prioriteit geven aan het oppakken van niet-criminele illegalen. Daar hebben de politiebond ACP en Kerk in actie zich bij aangesloten.

En gelijk hebben ze! Eerst schaft het huidige kabinet het bonnenquotum af, omdat men niet wil dat er bonnen worden uitgeschreven alleen maar omdat de politie het quotum nog moet halen en daarna maakt het kabinet opeens afspraken met de politie om een quotum in te voeren om illegalen op te pakken. Het zou volgens mij niet de bedoeling moeten zijn dat men jacht gaat maken op illegalen alleen maar omdat het quotum nog niet gehaald is. Dat zou een nog kwalijkere zaak zijn dan een bonnenquotum.

Daarnaast draagt een illegalenquotum niet bij aan de veiligheid. In Maastricht is er al een tekort aan mankracht. Wat mij betreft zouden juist zaken zoals de bestrijding van drugsrunners en de verbetering van veiligheid in wijken prioriteit moeten hebben. Ik heb daarom vragen aan de burgemeester gesteld om te weten te komen in hoeverre hij uitvoering zal geven aan het illegalenquotum van het kabinet. In de commissievergadering van Algemene Zaken & Middelen op 4 april zal de burgemeester antwoord geven op de vragen.

Update (06-04): In een schriftelijke reactie heeft burgemeester Hoes gezegd dat hij geen prioriteit zal geven aan het oppakken van niet-criminele illegalen. Lees hier meer: http://maastricht.dichtbij.nl/stad/hoes-geen-heksenjacht-niet-criminele-illegalen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten