vrijdag 6 april 2012

Illegalen op het MBO; een duivels dilemma voor minister Van Bijsterveldt?

Deze week werd bekend dat de gemeente Amsterdam illegale jongeren die een MBO opleiding volgen een stage gaat aanbieden. Dat mag niet volgens minister Kamp. Volgens de wet is een stage namelijk werk en mensen zonder een verblijfsvergunning mogen niet werken. Dit heeft tot gevolg dat deze jongeren de opleiding nooit kunnen afsluiten met een diploma. Dat terwijl de minister van onderwijs juist zoveel mogelijk jongeren met een diploma van school wil laten vertrekken. Is dit een duivels dilemma voor minister Van Bijsterveldt?

Het recht van illegale jongeren om onderwijs te volgen, terwijl ze in Nederland zijn, vloeit voort uit internationale verdragen. Door de stage als werk te betitelen kunnen deze jongeren niet ten volle gebruik maken van hun recht. Het Europees recht met betrekking tot het vrije verkeer van personen kent een belangrijke rechtsregel dat wanneer nationale regelgeving er toe leidt dat burgers niet ten volle gebruik kunnen maken van hun recht dat die nationale rechtsregel buiten toepassing gelaten moet worden. Het mag dan wel zo zijn dat Europees recht in deze gevallen niet van toepassing is, maar de rechtsregel is een algemeen geaccepteerd rechtsbeginsel in gevallen dat nationale (lees: lagere) wetgeving botst met al dan niet Europese (lees: hogere) fundamentele rechtsbeginselen en mensenrechten. De Raad van State is deze mening ook toegedaan. Volgens de Raad is de stage een onderdeel van de opleiding en geen werk.

Saillant detail is dat minister Van Bijsterveldt in de Tweede Kamer heeft gezegd dat zij vond dat illegalen jongeren de mogelijkheid moesten hebben om een stage te doen in het kader van hun opleiding. Zij zou gaan uitzoeken hoe zij dit mogelijk kon maken. Dit zei ze op 3 december 2010 toen er door de meerderheid van de kamer een motie werd gesteund om stages voor illegale jongeren mogelijk te maken.

Gisteren zei Van Bijsterveldt heel wat anders na de ministerraad. Volgens haar was een stage werk en daarmee verboden voor illegale jongeren. Een draai van 180 graden. Kennelijk voelde de minister helemaal geen dilemma en komt zij heel gemakkelijk terug op haar woorden. Zou zij even gemakkelijk ook weer terugkomen op haar woorden na de ministerraad nu zij kennis heeft van de opvatting van de Raad van State? Waarom niet?! Drie keer is scheepsrecht!

Update: 21-jarige wint zaak van de staat; illegaal heeft recht op onderwijs. Klik hier voor meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten