woensdag 24 april 2013

MECC is een onmisbaar onderdeel van de Maastrichtse economie


Het MECC is een onmisbaar onderdeel van de Maastrichtse economie. Het levert een werkgelegenheid op van 70 banen (nu al afgebouwd naar 45) en 600 indirecte banen. Daarnaast zet het MECC Maastricht landelijk en internationaal op de kaart met beurzen zoals TEFAF en de Interclassics. Als we naar de toekomst van het MECC kijken dan kan het een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Maastricht Health Campus en Chemelot Campus als locatie voor congressen.

Deze week lag de keuze voor of de gemeente alle aandelen in het MECC van Rai overneemt of dat de gemeente toestaat dat Rai de activiteiten van het MECC gaat afbouwen. Een echte keuze was het niet.
Het afbouwen van de activiteiten betekent minder congressen en beurzen en daarmee een verlies aan banen. Daarnaast brengt het een totale kosten van 3,6 miljoen euro met zich mee.

Als de gemeente de aandelen van Rai overneemt dan zal dat de gemeente ook geld kosten, namelijk 820.000 euro en structureel 200.000 euro extra financiering. Dit is significant minder dan het netgenoemde scenario. Dan hebben we het nog geeneens over het behoud van banen, beurzen en congressen voor deze stad.

Betekent dit dan dat er geen haken en ogen zijn aan de koop van aandelen? Zeker wel. De beurzenmarkt is aan het afkalven, het gebouw is te groot en slecht bereikbaar. Met de koop van alle aandelen draagt de gemeente het volledige risico. Aangezien de beurzenmarkt aan het afkalven zal de nieuwe organisatie van het MECC alternatieve invullingen van de beurshallen moeten onderzoeken. 

In het licht van de risico’s is het van groot belang op welke manier de gemeente sturing geeft en controle uitvoert op het MECC en hoe het MECC verantwoording aflegt aan de gemeente. Hierbij is het cruciaal dat de gemeente rollen zoveel mogelijk gescheiden houdt en de schijn van belangenverstrengeling  voorkomt. Een externe vertegenwoordiging van de gemeente bij de BV’s (MECC en EMM) heeft dan ook nadrukkelijk de voorkeur.

Wat betreft de toekomst zal er een acceptabel bedrijfsresultaat moeten zijn. Dit betekent dat er in de toekomst geen verlies gemaakt wordt door het MECC.

De gemeente heeft een privaat en publiek belang in het voorzetten van de activiteiten in het MECC, en met de eerder genoemde voorwaarden kan MECC een positieve bijdrage blijven leveren aan de Maastrichtse economie.

De bovenstaande tekst is een aangepaste versie van mijn bijdrage tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2013.