zaterdag 20 oktober 2012

Wat nou Engels: de Euregio schreeuwt om meertaligheid!

Deze week kwam het CDA Maastricht met het voorstel om de communicatie vanuit de gemeente naar studenten naast het Nederlands, bij wijze van service ook in het Engels te doen. Dit zou bijdragen aan de integratie van internationale studenten.

Een sympathiek idee, maar er zijn een aantal kanttekeningen te maken. De integratie van internationale studenten in de stad is niet enkel te bevorderen door het toevoegen van Engels als taal waarin de gemeente communiceert. Bovendien is Engels, hoe vreemd het ook mag klinken, niet de meest voor de hand liggende taal om in te communiceren, dat zijn immers Duits en Frans.

Studenten, en met name internationale studenten, weten vaak de weg niet te vinden naar de overheid. De Nederlandse taal vormt daarbij ontegenzeggelijk een barrière. Daardoor weten studenten vaak niet hoe ze zaken moeten regelen, bijvoorbeeld met betrekking tot parkeren en afval. Dit kan tot veel ergernissen leiden in de buurten waar deze studenten wonen. Leidt betere communicatie vanuit de gemeente over dit soort onderwerpen tot betere integratie van studenten in de stad? Nee, het lost hoogstens een aantal praktische problemen op.

Waarom kiest het CDA nou uitgerekend voor Engels als tweede taal?! Begrijp mij niet verkeerd, het is zeker goed dat er een Engelstalige pagina op de gemeentelijke website is voor internationale studenten. Maar is dit wel zo natuurlijk als je even om je heen kijkt – of beter: je oor te luisteren legt in Maastricht?
Moet de aandacht van de gemeente niet een bredere scoop hebben dan de studenten uit alle windrichtingen van over de hele wereld, die in veel gevallen maar passanten zijn? Maastricht ligt in een prachtige euregio ingeklemd tussen Duitsland en België, Maastricht wil samen de Euregio Europese Culturele Hoofdstad 2018 worden en er liggen belangrijke economische kansen door samen te werken met Aken en Luik. Zouden daarom niet alleen al ook het Duits en het Frans de extra talen moeten zijn waarin de gemeente met haar internationale inwoners en ondernemers communiceert? Vergeet het CDA niet dat het overgrote deel van de internationale studenten Duitstalig is en dat juist zij eerder genegen zullen zijn om zich hier blijvend te vestigen als zij in hun eigen taal door de overheid benaderd worden?!

Doordat de gemeente Maastricht haar talen spreekt, wordt de ambitie om samen met de Euregio culturele hoofdstad in 2018 benadrukt en vertaald in concrete actie!

Het toevoegen van Engels als voertaal in de communicatie van de gemeente naar studenten is een sympathiek voorstel, en moet zeker vorm krijgen, maar voor meer integratie zal het niet echt zorgen. We moeten verder en breder kijken als we daadwerkelijke deelname in de Maastrichtse samenleving van internationale studenten willen bevorderen. Spreek ze aan in hun moedertaal! Als stad ingebed in een Euregio met Duitsland en België is het veel natuurlijker om te communiceren in het Duits en Frans.

1 opmerking:

  1. Antoine,
    ik kan helemaal meegaan met jouw argumentatie.
    Ik hoop dat de studenten ook kritisch zullen reageren op deze CDA stelling!
    Doorgaan Zo !

    BeantwoordenVerwijderen